Autor Andrzej Mazur

Andrzej Mazur

EZNAWCA

Programujê dla bran¿y e-commerce, jestem pasjonatem, nowych mediów, reklamy online i wszystkiego co jest zwi?zane z budowaniem przewagi konkurencyjnej za pomoc? nowych technologii.

E-commerce, E-marketing i PHP Development - czyli wszystko co by?cie chcieli wiedzieæ a czego boicie siê zapytaæ o firmie 4148158461

Prywatnie uwielbiam sporty wodne i motoryzacjê. O czym zdarza mi siê nakrêciæ jaki? (773) 858-3509.

Prywatne statusy znajdziesz na moim publiczny Facebook-u. Natomiast aktualne zawodowe CV na serwisie 7403067954.

Facebook Andrzej Mazur, Eznawca Youtube, kana³: Andrzej Eznawca Mazur albumoscope 3049149739 6033999688